Lov om ændring i lov nr. 260 af 1.juni 1945 om tillæg til lov om

LOV nr 204 af 11/06/1954 (Gældende)

Senere ændringer til forskriften
DSK nr 11080 af 28/10/1986
Den fulde tekst

Lov om ændring i lov nr. 260 af 1.juni 1945 om tillæg til lov om rettens pleje vedrørende behandling af sager angående forræderi og anden landsskadelig virksomhed m.v.

    Vi Frederik den Niende, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

§§ 8, 9, 11 og 13 i lov nr. 260 af 1.juni 1945 om tillæg til lov om rettens pleje vedrørende behandling af sager angående forræderi og anden landsskadelig virksomhed m.v. ophæves.

§ 2

Denne lov træder i kraft den 1. juli 1954.

Givet på Christiansborg slot, den 11. juni 1954.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

Frederik R.

    /Hans Hækkerup

Officielle noter

Ingen